Milyen területeken alkalmazható a VirGis szoftver?

Kereskedelem  Járműkövetés  Marketing  Vendéglátás  Erdészet  Szállítmányozás  HR

Adatok valós időben, bármilyen mobil eszközön

A VirGis rendszer egy olyan térkép alapú elemző rendszer, amely lehetővé teszi a vállalatok üzleti folyamatainak földrajzi megoszlás szerinti elemzését. A vizsgálandó folyamatok nagy szabadsággal megválaszthatók. Tipikus területek az értékesítés, raktározás, szállítás, termelés, de a kör természetesen szituációfüggően bővíthető.

A rendszer célja, hogy a hagyományos listás és táblázatos nézetek helyett az adatokat aggregáltan, grafikus formában prezentálja a felhasználó számára, amelyet az elemző sokkal hamarabb tud értelmezni. Ugyanakkor arra is lehetőség van, hogy a tendenciák mögé nézzenek, a részleteteket megtekintve.

A rendszer két fő komponense az adattár és a vizualizációs réteg.
 

Adattár

Adott szakterületekhez kialakított, elemzésre optimalizált tároló réteg az alábbi típusú információkkal:

  • A szakterületet jellemző elemzési szempontok, például vevők, termékek, értékesítési egységek. Kiemelten kezeljük azokat az elemzési szempontokat, amelyek földrajzi vonatkozásúak, vagyis rendelkeznek valamely cím adattal.

  • A szakterületet jellemző számszerű adatok, amelyek nagyságrendjének ábrázolásával a tendenciák elemezhetők. Például: értékesítés mennyisége, készletek értéke. Ezeket más néven mérőszámoknak nevezzük.

    A földrajzi vonatkozású adatokhoz többnyire település áll rendelkezésre.

    A rendszer tartalmazza az ország közigazgatási hierarchiáját: ország -> régió -> megye -> járás -> település. Ezt minden cím adathoz hozzákapcsoljuk.

Vizualizációs réteg

A rendszer felülete, amellyel a felhasználó találkozik. Egy interaktív felület, amelyben a felhasználó a rendszerben létrehozott adatkörök, szakterületek adatait nézegetheti, áttekintheti és elemezheti. A vizualizációs rétegben az előre kialakított elemzési nézeteken egyszerűbb interaktív műveletek végezhetők. Egy magasabb szinten a nézetek konfigurációs beállításai is megváltoztathatók, így a megjelenő tartalmat és a kinézetet is jelentősen átalakíthatja az ügyfél.

A vizualizációs réteg az alábbi lehetőségeket tartalmazza:

Térkép

 

A rendszer alapfunkciójából következően a fő megjelenítő réteg a térkép, amely szerepe, hogy az adatokat földrajzi elhelyezkedésük szerint megjelenítse. Tematikus térképi ábrázolást támogat a rendszer, vagyis az alaptérképen, amely az egyes földrajzi egységek helyzetét mutatja, kiválasztható formában ábrázolható a szakterület számszerű adata. A térképen a speciális tematikus réteg kezelése a rendszer külön kialakított szolgáltatása. A beállításoknak megfelelően az adatok ábrázolása lehet terület alapú színezés, kör, diagram, pont. A földrajzi területi egységeken speciális műveletek végezhetők: lefúrás kisebb földrajzi egységre, adatmegtekintés, részletes megtekintés. Az interaktív felület biztosítja, hogy az aggregált információk mögött további bontásokat, részleteket tekinthessenek meg, akár grafikonos, akár táblázatos megjelenítéssel.

Diagramok

 

A térképen felül lehetőség van olyan elemzési szempontok vizuális ábrázolására is, amelyek nem rendelkeznek földrajzi jellemzőkkel. Ezekre lehet szűrni, illetve ezen szempontok szerint az adatokat tovább bontani. A rendszer több pontján található grafikonos, diagram ábrázolási mód, például fánk, sáv, terület, torony, oszlop, torta, vonal, pont. A diagramos ábrázolás lehet magán a térképen, a kattintásra megjelenő részleten, illetve a kiegészítő képernyő blokkokban. A diagram, jellegétől függően egy vagy több dimenzióval rendelkezik. Ezeket a konfigurációs beállításoknál lehet kiválasztani. Szintén kiválasztható a mérőszám, amelyet a grafikonon ábrázolhatunk.

Lista

 

Minden képernyőblokk mögött megtekinthetők az adatok. Ezek aggregált formátumban, táblázatosan tartalmazzák a megjelenített tartalmat. Ezenkívül rendelkezésre áll egy táblázatos képernyőblokk, ahol a részletes adatok tekinthetők meg. A részletesség attól függ, hogy milyen szinten tárolódnak az adattárban az adott terület tranzakciói. Például az értékesítés esetében a számla tétel a legkisebb elérhető szint. A táblázatban megjelenő oszlopokat a konfiguráció során ki lehet választani, valamint csoportosítási szempontot és sorrendet is be lehet állítani. A táblázatos tartalom mindig a képernyő többi objektumára is beállított szűrő függvényében jelenik meg. A tételes tartalom kimenthető.

Szűrések

 

Az alap adattartalom igen összetett módon szűrhető tovább egészen addig, amíg az elemző a kívánt tartalmat el nem éri.

  • Földrajzi hierarchia szerinti szűrés
  • Dátum szerinti szűrés
  • Elsődleges és másodlagos szűrők

A beállított szűrések a képernyő minden blokkjára hatnak, tehát ezt figyelembe kell venni. Ha valahol nem kívánt szűrést végeztünk, akkor a feltétel törölhető.

A megoldás együttműködő partnere (térképészeti szakértője) a Stiefel Eurocart Kft.