Ezzel kezdődjön Tartalmazza Pontos kifejezésHasonló kifejezés
Kifejezés Meghatározás
Adatelemzés

Meglévő adatok feldolgozása, értelmezése, összekapcsolása. A különböző vállalati rendszerekben, amelyek a folyamatokat vezérlik, támogatják, végigkísérik, adatok keletkeznek. Az elemzés felhasználók által berögzített, vagy automatikus folyamatok által keletkeztetett adatok másodlagos felhasználása, amely során a múltbéli tevékenység értékelése végezhető el, illetve további munkára vonatkozó következtetések tehetők meg objektív alapokon. Ezek az információk lehetnek az alapjai a vállalati döntéseknek.

Az adatelemzést számos módszertan, illetve technika segíti: adattisztítás, adatbányászat, riporting, tervezés, monitoring.

Aggregált adat

Az adatok összesítését, összevonását jelenti. Több adaton elvégzünk egy műveletet és egy adatot keletkeztetünk belőle. Aggregációs műveletek például: összeg, átlag, minimum, maximum stb.

Alkalmazott koordináta rendszerek: EOV, WGS84=GPS, Google Mercator

Magyarországon a két leggyakrabban alkalmazott koordináta rendszer a földrajzi elhelyezkedés meghatározására a GPS mérések koordináta rendszere a WGS'84, valamint az EOV (Egységes Országos Vetületi) rendszer. Mindkét koordináta rendszerben egy adott pontot két koordináta x és y koordináta definiál, csak más módon. A szoftverek és eszközök döntő része a nemzetközi az elterjedt nevén GPS koordináta rendszeren alapul.
Az egységes országos vetület (EOV) a magyarországi földmérési térképek vetületi rendszere, amit 1976-ban vezettek be, összhangban az egységes országos térképrendszerrel (EOTR-rel). Ferdetengelyű, szögtartó, ún. süllyesztett hengervetület. A koordináta-tengelyek tájékozása ÉK-i, vagyis a pozitív X iránya északra, a pozitív Y iránya keletre mutat. A síkvetületi koordináták előjeles mennyiségek. A számítások egyszerűsítése érdekében a koordináta-tengelyek önmagukkal párhuzamosan X irányban 200 000, Y irányban 650 000 méterrel vannak eltolva azért, hogy az egész ország területe az első koordináta-negyedbe essék, és az X koordináta 400 000 m-nél mindig kisebb, az Y koordináta 400 000 m-nél mindig nagyobb legyen, ezzel is elkerülve a koordináták esetleges felcserélését.
A GPS-műholdak által sugárzott fedélzeti pályaadatok vonatkoztatási rendszere WGS'84 (World Geodetic System 1984) néven ismeretes. A WGS84 vonatkoztatási rendszert az USA védelmi minisztériumának (Department of Defense, DoD) katonai térképészeti szolgálata (Defense Mapping Agency, DMA; melynek neve 1996-tól National Imagery and Mapping Agency, NIMA; 2004-től pedig National Geospatial-Intelligence Agency, NGA;) határozta meg és tette közzé, elsősorban globális méretű katonai navigációs és térképészeti feladatok megoldása céljából. A Földet ellipszoid alakú sávokkal „fedi le”, így a magassági koordináták is lekezelhetők vele. A szabvány neve: EPSG:4326.
Google Mercator, vagy más néven spherical mercator a Google Maps, Microsoft Virtual Earth, a Yahoo Maps, Open Street Map és más kereskedelmi API szolgáltatók által használt vetület. A vetület a földet gömbként és nem elipszoidként kezeli. Az egysége nem fok, hanem méter. A szabvány neve: EPSG:3857.

BI

A BI Business Intelligence, vagyis Üzleti Intelligencia egy összetett fogalom, speciális cél-szoftverek csoportját és hozzá kapcsolódó módszereket jelenti. 1990-es évek óta van használatban. Jellemzően az elemzést, értelmezést, döntést támogató szoftverek tartoznak ide. Feladatuk a vállalatnál meglévő adatok másodlagos, intelligens felhasználása. Célja, hogy a rendelkezésre álló információt átrendezze és prezentációra optimalizált módon feldolgozza, majd gyors áttekinthetőséget biztosítva rugalmasan és gyorsan megjelenítse.

Ide tartoznak a MIS (Management Information System - Vezetői Információs rendszer), DW/DM (Data Warehouse, Data Market – Adattárház, adatpiac), OLAP (Online Analitycal Processing) rendszerek.

Az alábbi típus feladatokat támogató megoldásokat készítenek BI alapokon:

 • Riportkészítés:elsősorban a múltbéli tényeket szemléltető eszközök, jelentéscsomagok, lekérdezés támogató megoldások.
 • Elemzés:a tények mögötti összefüggések keresését támogató megoldások. Egyszerűbb esetben részletek, nézetek vizsgálatát teszi lehetővé, összetett esetben összetett matematikai eljárások bevonásával komplex eredményeket állít elő.
 • Monitorozás:az aktuális állapot gyors és szemléletes áttekintését támogatja
 • Előrejelzés, tervezés:egyszerű algoritmusoktól az összetett matematikai eljárásokig arra a kérdésre ad választ, hogy a múltbéli tendenciák figyelembevételével mi fog várhatóan történni.
BI funkciók

Jellemző BI funkciói – a nemzetközi tendenciák átvizsgálása alapján- a következők.

 • Hagyományos riportolás:egy előre elkészített lekérdezés futtatása egy adathalmazon, majd a végeredmény kinyomtatása, vagy archiválása.
 • Riport-tervező eszköz:a riportokat előre el kell készíteni a futtató felhasználónak. Erre a célra szükség van egy tervező eszközre. Az eszköz a tervezés folyamatát segíti, illetve sok esetben nem szükséges magas szintű IT ismeret a használatához.
 • Riport megjelenés:a riportok állhatnak egyszerű táblázatból is, viszont ez általában nem elégséges. Szükség lehet különféle diagramon való ábrázolásra, lefúrási lehetőségre, crosstab, térképes ábrázolásra. Tehát ugyanannak az adathalmaznak többféle módon történő ábrázolása az igény.
 • BI kiszolgáló:egy központi szerver, amin a riportok futnak. Általában rendelkeznek webes felülettel, amire a felhasználók be tudnak jelentkezni, képesek futtatni azokat a riportokat, amikre éppen szükségük van.
 • Beágyazhatóság:a riportok futtatásához nem minden esetben szükséges egy önálló szerver, lehetséges beágyazni egy alkalmazásba. Ebben az esetben a terméknek biztosítania kell egy beépülő modult, amivel az alkalmazásfejlesztő képes kiszolgálni a felhasználók igényeit.
 • Mobilos megjelenítés:hordozható eszköz felbontására, kezelésére optimalizált megjelenítés támogatása.
 • Ad-hoc riportolás:a felhasználó dinamikusan állítja elő a riport tartalmát. Legtöbb esetben csak egyszerű táblázatos/diagramos riportok előállítása támogatott, a felhasználó kattintgatja össze a táblázat sorait/oszlopait, adhat meg szűrési feltételt, csoportosítást.
 • Dashboard:„műszerfal”, a legfontosabb adatköröket egy képernyőn, de akár különböző módon ábrázolva.
 • OLAP:(On-Line Analytical Processing) kockák, dimenziók támogatása, szerkesztőeszközök, megjelenítők minősége.
 • Adatbázisok támogatása:adott termék hány adatbázishoz tud közvetlenül kapcsolódni, adatokat lekérdezni.

Kapcsolati hálók:speciálisan gráf típusú adatok megjelenítése, például szociális hálók. Ez a terület napjainkban került előtérbe és dinamikusan fejlődik. Egyre több eszköz jelenik meg, amely támogatja. A következő blokkban ezt a területet részletesebben is kifejtjük

Dashboard

A dashboard jelentése „irányítópult”, vagy „vezérlőpult”, „műszerfal”. Mindenki által ismert példái a járművekben megtalálható műszerfalak. Azt a célt szolgálják, hogy a vezetőt folyamatosan informálják a jármű alapvető paramétereiről, így azonnal tud intézkedni, illetve dönteni. Analóg illetve digitális kijelzők összessége.

Ezt a célt szolgálják az informatikai dashboardok is. Egy képernyőre összegyűjtve az információt grafikus, könnyen értelmezhető formában mutatják meg. Alapesetben kijelzők, grafikonok, táblázatot logikusan összerendezett halmaza. Összetettebb esetben a felhasználó az egyes elemeken további műveleteket is végezhet, tehát még mindig egy képernyőnyi információt látva az egyes értékek mögé is nézhet. Ezek az interaktív dashboardok. A dasboardok használatánál cél a néhány másodperces válaszidő.

Ahogy a járművezetést ma már szinte alap szolgáltatásként kiegészíti a pozíció és az útvonal térképes ábrázolása, úgy az informatikai dashboardokon is megjelentek a térképes elemek a diagramok, kijelzők mellett.

Diagram

Az adatoknak egy grafikus ábrázolási módja. Néhány dimenzió és néhány mérőszám kifejező és szemléletes megjelenítésére használatos. Az adatok vizuálisan jelennek meg, így hamar áttekinthető és értékelhető az információ. Diagram típusok például fánk, sáv, terület, torony, oszlop, torta, vonal, pont.

Dimenzió

Az adatelemzések terminológiájában a dimenzió egy elemzési szempontot jelent. Például egy értékesítésnek jellemző dimenziója a „termék” vagy „vevő”. A dimenzió analógia onnan származik, hogy pl. egy háromdimenziós kockában egy adott koordináta pozícióját az határozza meg, hogy x,y,z tengelyen milyen értékeket vesz fel. Ugyanígy egy elemzésben is egy szám értékét az minősíti, hogy a kiemelt jellemzőinek mi az értéke. Vagyis az, hogy egy értékesítés x Ft még nem mond semmit az elemzőnek, tudnia kell, hogy ki volt a vevő, mit adtak el, mikor stb.

Az egyes adatterületekhez, témakörökhöz meg lehet határozni az un. dimenzionális modellt. Milyen számszerű adatokkal mérhetjük a teljesítményt és mely kiemelt szempontok szerint vizsgálódhatunk.

Dobozos szoftver

A dobozos szoftver egy előre kifejlesztett szoftver megoldás, amelyet a „polcról levéve” bárki használhat, aki megvásárolja. Ezen fejlesztési munkát már nem kell végezni.

A dobozos szoftvereket jellemzően sok ügyfél kiszolgálására alakítják ki. Így széleskörű paraméterezési, testreszabási lehetőséget kell kialakítani.

Jellemzi még a könnyű telepíthetőség is ezeket a szoftvereket. A felhasználók akár önállóan is telepíthetik, üzembe helyezhetik. Ezután lehet beállításokat végezni aszerint, hogy milyen környezetbe telepítették és milyen funkciókra van szükség.

A dobozos szoftvereknek jellemzően verziói vannak. Egy verzió kibocsátáskor tartalmazza azokat a javításokat, új szolgáltatásokat, amelyeket az ügyfelek jeleztek, igényeltek.

A dobozos szoftverek előnye, hogy készen vannak, azonnal használhatóak és sok szakértő együttes tapasztalatát tartalmazzák arról a szakterületről, amelyre készült. Így nem a felhasználónak kell azt a nehéz feladatot elvégezni, amíg egy szakterület jellemző adatköreit, folyamatait feltárják és informatikai nyelvre lefordítják.

Egyedi szoftver

Egy fejlesztői team az ügyfél igényei szerinti funkcionalitást fejleszt ki. Ebben az esetben az ügyfélnek végig kell járnia a fejlesztőkkel közösen a szoftver fejlesztés minden fázisát: felmérés, tervezés, fejlesztés, tesztelés, bevezetés. Ez időigényes folyamat az ügyfél részéről is.

Mivel itt egyetlen ügyfél szabja meg a tartalmat, értelemszerűen az ők szakterületre vonatkozó igényei és tudása határolják be a funkcionalitás erősségét-gyengeségét.

Sok esetben több projekten és tényleges használat után alakul ki az a verzió, amely valóban jól használható.

Bizonyos esetekben, amikor az adott szakterület nagyon speciális és a dobozos megoldások nagyon nehezen lehetnének testreszabhatóak, vagy túl nagy kompromisszumot kellene kötni a folyamatokban, indokolt lehet egyedi szoftvert kialakítani.

Földrajzi koordináta rendszer

A Föld, mint gömb felületén minden pontot a földrajzi hosszúság és szélesség segítségével határozhatunk meg.
A Föld alakja szabálytalan, de jól közelíthető egy kissé lapult forgási ellipszoiddal. Ettől a hegyek és a tengeri mélységek miatt néhány kilométernyit eltér. A legnagyobb eltérés nem éri el a 20 km-t (Csomolungma +8848 méter, Mariana-árok -10 994 méter), ami a Föld átmérőjének nem egészen 0,2%-a, ezért a forgási ellipszoid még a felszíni egyenetlenségeket figyelembe véve is jó közelítés. A felszín kiegyenlítésére használják a térképezésnél a vetítési felületet, amire első lépésben a felszíni pontokat vetítik. Ez a vetítési felület – a térképezés alapfelülete – lehet különböző az igények szerint. A vetítési sík definíciója befolyásolja egy adott tereppont földrajzi koordinátájának értékét.
a. A fizikai (topográfiai) alak a tényleges felszín.
b. A Föld matematikai alakjának tekintett geoid a nehézségi erő azon nívófelülete, amely a világóceánok közepes tengerszintjével egybeesik. Ez a definíció meghatározza a geoidfelszín lefutását a szárazulatok alatt is.
c. Gyakorlati célokra a geoidot különféleképpen jól közelítő forgási ellipszoidok használatosak, mivel az ellipszoid matematikailag jól kezelhető felület. A szélességet és hosszúságot ekkor a választott alapfelületi ellipszoidon mérjük. A geoid és az választott alapfelület közötti eltérés a geoidunduláció, melynek mértékét méterben fejezzük ki. Globálisan illeszkedő ellipszoid esetén ez a Föld nagy részére általában kisebb, mint 60 m, néhány helyen meghaladhatja a 100 métert.
d. Gyakran elegendő pontosságot szolgáltat a gömbi közelítés, amelynek sugara a modell célja szerint választható: egyenlítői sugár (R=a), sarki sugár (R=b) vagy bármilyen köztes érték.
A Föld szabálytalan alakja és a vetítési felszínek kiválasztásának nehézségei miatt a pontos térképezéshez egy-egy kisebb területen önálló, csak e kisebb egységre érvényes alapfelületeket alkalmaznak.
A tényleges szélességi és hosszúsági koordináta értékek megadása a vonatkozó forgásiellipszoid-modell (az. ún. geodéziai dátum) megadásával vagy az adatoknak egy ismert dátumhoz való hozzárendelésével lehetséges. (Ilyen például a WGS84 vonatkoztatási rendszer, a Földet globálisan közelítő ellipszoid-modell. A WGS84 modellben a Föld sugara az Egyenlítőnél 6 378 137 m, a pólusoknál pedig 6 356 752 m a lapultsága pedig 1/298,257 223 563.) Amennyiben a geodéziai dátum definiálva van, a földrajzi koordináták ezen alapfelületen értelmezettek. Más szavakkal, a Föld felszínén ugyanahhoz az egzakt ponthoz eltérő szélességi és hosszúsági értékek tartoznak a választott alapfelület függvényében.
A térinformatikai (GIS-) szoftverekben a vetített szélességi/hosszúsági adatok különböző, a WGS84-től eltérő alapfelületű földrajzi koordináta-rendszerekben is megadhatók és egyik rendszerből a másikba konvertálhatók. Például lehet az adatok szélességi/hosszúsági vonatkoztatási rendszere az „1983-as észak-amerikai dátum”, amit „GCS_North_American_1983” vagy leggyakrabban NAD83 jelöl. A Magyarországon polgári célokra, az EOV-hez használt geodéziai dátum a HD72 („Hungarian Datum 1972”).

GIS alkalmazás típusok

Földinformációs rendszer (Land Information System - LIS) - a jellemzően nagyobb felbontású („méretarányú”) rendszereket nevezik így, ahol a leíró adatokkal szemben a helyzeti adatok vannak túlsúlyban, jellemző példa erre a Nemzeti Kataszteri Programban előállított digitális földmérési alaptérkép.

Térbeli információs rendszer (spatial, 3D) – a 3D modelleket kezdetben a bányászatban alkalmazták a bányakincs modellezésére. Manapság a harmadik dimenziónak egyre fokozottabb jelentősége van, ezért a fogalmat a GIS szinonimájaként is használják, de amint korábban is említettük, a földrajzi (geographical) jelző helyébe egyre gyakrabban lép a térbeli (geospatial) jelző. A hagyományos (2D) térképeket felváltó adatbázisok (pl. a 3D kataszter vagy a „digitális város”) mind gyakrabban foglalkoznak a határvonalak helyett az épületek komplex leírásával.

GIS elemei

A GIS rendszert a következő fő elemek és kapcsolatuk határozzák meg:

 1. hardver,
 2. rendszer és alkalmazási szoftverek,
 3. adatbázis,
 4. alkalmazott technológiák,
 5. kezelő személyzet és
 6. felhasználói környezet.

Ennek a hat elemnek a szerves és harmonikus kapcsolata szükséges a GIS hatékony működéséhez. A GIS alkotóelemei között egyre inkább önálló tényezőként szerepel a hálózat.
A földrajzi helymeghatározás alapú feladatok döntő részében jelen van:

 • a térkép, vagy kép, amely a térbeli információk grafikusan is megjeleníthető elemeit tartalmazza
 • a térkép, vagy képet kiegészítő adatok, mivel minden szükséges információ nem helyezhető el a térképen
GIS jelentése

A GIS rövidítés a Geographic Information System angol kifejezésből származik. Magyarul térinformatikának is nevezik, valójában olyan informatikai rendszert takar, amely földrajzi dimenzióval rendelkező adatokkal dolgozik, vagyis helyes fordítása földrajzi információs rendszer.

Egy olyan összetett architektúrájú rendszert takar, amelyet földrajzi helyhez köthető adatok gyűjtésére, tárolására, kezelésére, elemzésére, az információk megjelenítésére, a földrajzi jelenségek megfigyelésére, modellezésére dolgoznak ki. Ehhez speciális hardver és szoftver eszközök egyaránt szükségesek.

Általában olyan típusú feladatokhoz szokták használni, ahol fontos a dolgok, valamint földrajzi helyhez köthető történések elhelyezkedésének ismerete, annak áttekinthető képi megjelenítése.

Kész üzleti megoldás

A piacon számos olyan magas színvonalú dobozos BI csomag található, amelyben rendelkezésre állnak elemzések, köztük térképes elemzések. Ha egy ilyen eszközt megveszünk, akkor el kell sajátítanunk azt az ismeretet, amelyben az eszközt használva nulláról kialakítjuk a rendszert a saját magunkra igazítva. Ebben nem lehet adatszerkezetet és riportokat találni, csak a LEHETŐSÉG van meg bennük, hogy ezt kialakítsuk.

A kész megoldás rendelkezik üzleti tartalommal is. Vagyis adott üzleti területeket előzetesen felmérve, átgondolva már kialakították mind a struktúrát mind a riportokat. Vagyis, ha az adatellátást megoldott, akkor a rendszer azonnal használatba vehető.