Ezzel kezdődjön Tartalmazza Pontos kifejezésHasonló kifejezés
Kifejezés Meghatározás
GIS alkalmazás típusok

Földinformációs rendszer (Land Information System - LIS) - a jellemzően nagyobb felbontású („méretarányú”) rendszereket nevezik így, ahol a leíró adatokkal szemben a helyzeti adatok vannak túlsúlyban, jellemző példa erre a Nemzeti Kataszteri Programban előállított digitális földmérési alaptérkép.

Térbeli információs rendszer (spatial, 3D) – a 3D modelleket kezdetben a bányászatban alkalmazták a bányakincs modellezésére. Manapság a harmadik dimenziónak egyre fokozottabb jelentősége van, ezért a fogalmat a GIS szinonimájaként is használják, de amint korábban is említettük, a földrajzi (geographical) jelző helyébe egyre gyakrabban lép a térbeli (geospatial) jelző. A hagyományos (2D) térképeket felváltó adatbázisok (pl. a 3D kataszter vagy a „digitális város”) mind gyakrabban foglalkoznak a határvonalak helyett az épületek komplex leírásával.

GIS elemei

A GIS rendszert a következő fő elemek és kapcsolatuk határozzák meg:

  1. hardver,
  2. rendszer és alkalmazási szoftverek,
  3. adatbázis,
  4. alkalmazott technológiák,
  5. kezelő személyzet és
  6. felhasználói környezet.

Ennek a hat elemnek a szerves és harmonikus kapcsolata szükséges a GIS hatékony működéséhez. A GIS alkotóelemei között egyre inkább önálló tényezőként szerepel a hálózat.
A földrajzi helymeghatározás alapú feladatok döntő részében jelen van:

  • a térkép, vagy kép, amely a térbeli információk grafikusan is megjeleníthető elemeit tartalmazza
  • a térkép, vagy képet kiegészítő adatok, mivel minden szükséges információ nem helyezhető el a térképen
GIS jelentése

A GIS rövidítés a Geographic Information System angol kifejezésből származik. Magyarul térinformatikának is nevezik, valójában olyan informatikai rendszert takar, amely földrajzi dimenzióval rendelkező adatokkal dolgozik, vagyis helyes fordítása földrajzi információs rendszer.

Egy olyan összetett architektúrájú rendszert takar, amelyet földrajzi helyhez köthető adatok gyűjtésére, tárolására, kezelésére, elemzésére, az információk megjelenítésére, a földrajzi jelenségek megfigyelésére, modellezésére dolgoznak ki. Ehhez speciális hardver és szoftver eszközök egyaránt szükségesek.

Általában olyan típusú feladatokhoz szokták használni, ahol fontos a dolgok, valamint földrajzi helyhez köthető történések elhelyezkedésének ismerete, annak áttekinthető képi megjelenítése.