Adatelemzés

Ezzel kezdődjön Tartalmazza Pontos kifejezésHasonló kifejezés
Kifejezés Meghatározás
Adatelemzés

Meglévő adatok feldolgozása, értelmezése, összekapcsolása. A különböző vállalati rendszerekben, amelyek a folyamatokat vezérlik, támogatják, végigkísérik, adatok keletkeznek. Az elemzés felhasználók által berögzített, vagy automatikus folyamatok által keletkeztetett adatok másodlagos felhasználása, amely során a múltbéli tevékenység értékelése végezhető el, illetve további munkára vonatkozó következtetések tehetők meg objektív alapokon. Ezek az információk lehetnek az alapjai a vállalati döntéseknek.

Az adatelemzést számos módszertan, illetve technika segíti: adattisztítás, adatbányászat, riporting, tervezés, monitoring.