BI

Ezzel kezdődjön Tartalmazza Pontos kifejezésHasonló kifejezés
Kifejezés Meghatározás
BI

A BI Business Intelligence, vagyis Üzleti Intelligencia egy összetett fogalom, speciális cél-szoftverek csoportját és hozzá kapcsolódó módszereket jelenti. 1990-es évek óta van használatban. Jellemzően az elemzést, értelmezést, döntést támogató szoftverek tartoznak ide. Feladatuk a vállalatnál meglévő adatok másodlagos, intelligens felhasználása. Célja, hogy a rendelkezésre álló információt átrendezze és prezentációra optimalizált módon feldolgozza, majd gyors áttekinthetőséget biztosítva rugalmasan és gyorsan megjelenítse.

Ide tartoznak a MIS (Management Information System - Vezetői Információs rendszer), DW/DM (Data Warehouse, Data Market – Adattárház, adatpiac), OLAP (Online Analitycal Processing) rendszerek.

Az alábbi típus feladatokat támogató megoldásokat készítenek BI alapokon:

  • Riportkészítés:elsősorban a múltbéli tényeket szemléltető eszközök, jelentéscsomagok, lekérdezés támogató megoldások.
  • Elemzés:a tények mögötti összefüggések keresését támogató megoldások. Egyszerűbb esetben részletek, nézetek vizsgálatát teszi lehetővé, összetett esetben összetett matematikai eljárások bevonásával komplex eredményeket állít elő.
  • Monitorozás:az aktuális állapot gyors és szemléletes áttekintését támogatja
  • Előrejelzés, tervezés:egyszerű algoritmusoktól az összetett matematikai eljárásokig arra a kérdésre ad választ, hogy a múltbéli tendenciák figyelembevételével mi fog várhatóan történni.