Ezzel kezdődjön Tartalmazza Pontos kifejezésHasonló kifejezés
Kifejezés Meghatározás
Kliens oldali GIS funkciók

A térképes megjelenítők felhasználó oldalon biztosítanak szolgáltatásokat, csak példaszerűen az alábbiak a fontosabbak ezek közül:

 • Alaptérkép kiválasztása
 • Layerek (rávetítések) kiválasztása
 • Közelítés-távolítás (nagyítás-kicsinyítés)
 • Hely keresése, megjelenítése
 • Marker elhelyezése a térképen
 • Terület kijelölés, színezés a térképen
 • Terület kiszámítása
 • Távolság kiszámítása két pont között
 • Szimbólumok, szövegek, grafikonok, képek elhelyezése, megmutatása
 • Fényképek, ortofotók kezelése
 • Koordináta rendszer harmonizálása, szinkronizálása
 • Leíró adatok megjelenítése
 • Jelmagyarázat (legend)
 • Összetett geometriai, aritmetikai műveletek, függvények
 • Sűrűség ábrázolás
 • Többnyelvűség
Konfigurálás

Az a folyamat, amely során egy kész megoldást, alkalmazást az adott vállalathoz igazítják. Ez jelentheti az IT környezethez való illesztést (pl. IP címek, elérések, felhasználók bevitele), de jelentheti a sajátosságokhoz való igazítást is (pl. számla formátum testreszabása). Ide tartozhatnak akár esztétikai igények is, pl. logo beillesztése, színezés, képernyő formátum átalakítása.

Nem szoftver fejlesztést takar, hanem olyan kívülről megadható paraméterek beállítását, amellyel az alkalmazás működése illeszkedik a vállalat adottságaihoz.

Közigazgatási hierarchia

Egy adott ország hivatalos területfelosztása, amely többnyire hierarchikus. Egy adott szinten a területek nem fedik egymást és mindig kiadják a felette lévő szint elemét.

Magyarország közigazgatási hierarchiája: Ország->Régió>Megye->Járás->Település

Ettől eltérő hierarchiával dolgozhatnak a vállalatok. Például saját régós beosztással, amely illeszkedik a vállalat kapcsolatrendszeréhez és belső felépítéséhez.

Lefúrás

Elemzéskor használt művelet. Egy összevont szint részletezése, kibontása. Például egy éves összeg megtekintése havonta, majd egy hónap megtekintése naponta. A lefúrás általában hierarchiák mentén történik. Egy alap hierarchia a dátum. De lehetnek más hierarchiák is, például földrajzi, vagy termékcsoportos, vevőcsoportos.

Marker

A térképen ábrázolt adott pont a térképes alkalmazások többségében megjelölhető valamely ikonnal. A megjelölést végezheti a felhasználó a kliens funkciók segítségével, illetve megjelenhet a tematikus rétegen, előre megjelölt pontként.

OGC szabvány

Az Open Geospatial Consortium-nak, mely 1994-ben jött létre, és több mint 400 egyéb szervezet a tagja. Az OGC célja egy olyan kollaboratív szervezet fenntartása, mely felel és közösen tevékenykedik azért, hogy a térbeli adatok kezelésére, megosztására alkalmas szabványokat fejlesszenek és hozzanak létre.

OGC Web Feature Service funkciói támogatják a következő műveleteket: insert, update, delete, lock, query és discovery, olyan térbeli adatok kezelése során, melyek html alapúak. A WFS egy olyan interfészt kínál, mely lehetővé teszi térbeli információval kapcsolatos kérések közvetítését platformtól függetlenül a weben keresztül. Így például a felhasználó kérdésére a különböző térképes portálok egy képet küldenek, amit a felhasználó nem tud szerkeszteni, és nem tud térbeli elemzéseket végrehajtani rajta.

Az OGC WMS (Web Map Service) egy szabványos protokoll, amely segítségével a térképszerver térinformatikai adatbázison alapuló adatokat szolgáltat az interneten.
Az OGC-hez köthető még olyan fontos szabványok kidolgozása is, mint a KML (szintén xml alapú nyelv, mely a térbeli információk annotációjával és megjelenítésével foglalkozik 2D, és 3D-s térképeken), GML (xml formátumú szabvány a térbeli információk kezelésére), OWS (OGS Web Service Common), WCS (Web Calatog Service) stb. Az OGC tevékenységéhez kapcsolható még jó néhány ingyenes térinformatikai szoftver fejlesztése is.

Open Source Software (OSS)

A szabad vagy nyílt forráskódú szoftverek szabadon használható, másolható, terjeszthető, módosítható számítógépes programok. Ilyen például a GNU/Linuxoperációs rendszer és változatai (Ubuntu, Androidokostelefon platform stb.), a Mozilla Firefoxés Google Chrome böngésző, a LibreOffice(korábban OpenOffice.org) irodai csomag.

A nyílt forráskódnak növekvő szerepe van az informatikában. A vállalati és kormányzati szféra ma ugyanolyan alternatívának tekinti a nyílt forráskódú szoftvereket, mint a zárt programokat. A vállalatok többsége használ már nyílt forráskódot, az okok között első helyen említve a szabad szoftverek alacsonyabb birtoklási költségét (TCO), gyártófüggetlenségét, nyílt szabványokon alapuló működését és korlátozás nélküli használatát.

A közkincsként(public domain) kiadott forráskód szabad szoftver, mivel semmiféle engedélyhez, vagy licenchez nem köti a felhasználást.

Nem számít szabad szoftvernek a szabad szoftverrel nem összeférhető korlátozásokat tartalmazó vagy hiányzó forráskódú ingyenes freeware vagy shareware program.

A szabad licencekáltalában előírják a licenc megőrzését a módosított változatokban is (ShareAlike), hogy a szoftver módosított változatai is szabadok maradjanak (angol szójátékkal, ezek a Copyleft licencek).

A BSD licencún. gyenge copyleft licenc a módosított kód egészére nem követeli meg az eredeti licencet, ahogy a módosított forráskód közzétételét sem, ezért könnyedén beépíthetők zárt (nem nyílt forráskódú) programokba.

A FSF GNU GPL és GNU LGPL licence úgynevezett erős copyleft licenc: minden módosításra az eredeti licenc kell, hogy vonatkozzon (illetve az LGPL kód kivételesen GPL-ként is kiadható). Az LGPL programok annyi kedvezményt tartalmaznak a zárt programgyártók irányába, hogy a zárt programok meghívhatják az osztott LGPL-es programkönyvtárak függvényeit futásuk során.

A Microsoft 2007-ben fogadtatta el az OSI-val két nyílt forráskódú licencét, az Ms-PL és az Ms-RL licencet.

Az utóbbi években a BI piacon is megjelentek az Open Source termékek. Jellemzően több kategóriája van az eszközöknek:

 • Community Edition (FOSS):ez a közösségi változat, szabadon letölthető, átalakítható, ingyenes. Ez több esetben egy kezdeti ismerkedéshez elegendő, szűkebb funkcionalitású csomag, de néhány cég a teljes megoldását ilyen formában terjeszti.
 • Commercial Edition(COSS): kereskedelmi változat, amely fizetős. Szerepel még Professional változat, vagy Enterprise változat néven is. A vásárlók vagy többlet funkcionalitást, nagyobb skálázhatóságot, vagy dokumentációt, illetve támogatást kapnak az árért.

Az Open Source korábban egyenlő volt azzal, hogy ugyan ingyenes, vagy olcsó az eszköz, de sok hozzáadott munka szükséges a használatba vételéhez. Ez mára már nem igaz, az Open Source eszközök is komplex szolgáltatásokkal rendelkeznek.

Open Source szoftverek fejlesztésével jellemzően az alábbi szakértő kategóriák foglalkoznak:

 • Hobbi csoportok (magánemberként, baráti társaságként, egy adott téma iránt érdeklődve)
 • Üzleti vállalkozások (fiatal cégek, amelyek jellemzően forrásszegények, de tele vannak ötletekkel és nyitottak a közösségi fejlesztésre)
 • Tradicionális cégek (amelyek meglátják ennek a piacnak a lehetőségeit és szeretnék kihasználni).

Az Open Source eszközöket kibocsájtó cégek esetében gyakran nem lehet kapcsolattartót, konkrét vállalkozást találni, ezért számos esetben kockázatot hordoz egy ilyen eszköz alkalmazása.

Open Source eszközök Community változatát jellemzően olyan cégeknek ajánlják, amelyek:

 • rendelkeznek elegendő olcsó erőforrással ahhoz, hogy naprakészen kövessék a hibajelentéseket, javításokat,
 • kellően felkészültek nagy mennyiségű kód értelmezésére
 •  vállalják az üzleti kockázatot egy-egy zsákutca esetén
Projekció

A GIS támogató eszközökben az alkalmazott koordináta rendszert projection (kivetítés) névvel is használják.

Rasztergrafika

A rasztergrafika, másként pixelgrafika olyan digitális kép, ábra, melyen minden egyes képpontot (pixelt) önállóan definiálunk. Előnyei: Egyszerű adatszerkezet; egyszerű algoritmus; gyors feldolgozás; fotótechnikai trükköknél jól alkalmazható. Hátrányai: az adatállomány nagy méretű; rögzített felbontás; nagyításnál a minőség romlik.

A pixelgrafikus rajzolóprogramok a képeket mátrix-szerűen elrendezett képpontokból, pixelekből építik fel. A sorokat és oszlopokat alkotó képpontok különböző színűek lehetnek, ezekből a pontokból áll össze a rajz. A bitmap grafika (vagy rasztergrafika) egy kép tartalmát egy négyzetrácson elhelyezkedő színes képpontok összességeként, ún. pixelekkel írja le.

Szűrés

Az adathalmazból bizonyos feltételek megadásával egy rész halmaz kiválasztása. Főként elemzésnél végzett tevékenység, mivel a nagy adathalmazt nehezen lehet áttekinteni. Így szükséges egy kisebb halmaz kiválasztása, amelyet az elemző már tud értelmezni.

Tematikus térkép

Valamely jelenség, tendencia ábrázolása a térképen, vagyis nem elsődlegesen a térképi információra vagyunk kíváncsiak, az csak ábrázolási segítsé.

Térkép elemek

Az objektumok helyzetének, méreteinek és alakjának leírása geometriai alapelemek segítségével történik. Ezek a:

 • pont,
 • vonal,
 • felület és az
 • ún. rácspontok.

Az alapelemek a „térképen belüli”kiterjedés szerint 0, 1, 2, és 3 dimenziójúak lehetnek.

Térkép formátumok

A térkép tárolási formája. Az előbbiekben már utaltunk rá, hogy ezek csak a tárolást szolgálják, a megjelenítéskor a viewerek átalakítanak minden formátumot raszteres képpé Az alábbi térkép típusok a legismertebbek.
1. ESRI Shape
A shapefile formátum egy nem topologikus térbeli és leíró adatok tárolására alkalmas formátum. Vagyis az alakzatok egymáshoz való kapcsolatát nem írja le, csak önmagában az alakzatokat. A geometriai alakzatok vektor grafikus módon tárolódnak. Támogatja a pont, a vonal és a terület megadását. A leíró információk dbase formátumban tárolódnak. Minden rekord 1:1 kapcsolatban áll a hozzá tartozó geometriai alakzattal.
2. GEOTIFF
A formátum geo-specifikus információk tárolása TIFF, vagyis Tagged Image Format formátumban. Raszteres formátumú tárolást biztosít.
3. WORLD IMAGE
A térképes információk raszteres, hagyományos szövegfájlokban történő tárolását teszi lehetővé, vagyis csak az információ található meg a szövegfájlban, a belső szerkezetét ismerni kell.
4. POSTGIS
PostGIS egy nyílt forráskódú programcsomag, a geografikus információkat PostgreSQL-ben tárolja. Elterjedt tárolási mód, mivel az adattárolás a relációs adatbázisban elfogadottabb. Vektorgrafikus tárolást tesz lehetővé.
5. GEOJSON
GeoJSON nyílt forráskódú programcsomag, amely többféle földrajzi információ tárolást támogat. Az adattárolás a JSON (JavaScript Object Notation) szabványon alapul. Az XML-hez hasonló leírókat tartalmaz, amelyek olvashatóak, értelmezhetőek. Támogatja az OGC szabványt.
6. OSM
Az OpenStreetMap XML alapú, nyílt forráskódú, vektor grafikus tárolású formátum. A műholdas helymeghatározáson alapuló térképes megoldások kapcsán jött létre.
 

Térkép réteg

A térképnézetet felépítő rétegek úgy képzelhetők el, mint egymásra helyezett átlátszó fóliák, ahol minden egyes témakörnek egy fólia felel meg.
Ilyen tematikus rétegek például az utcatérképeken a benzinkutak, éttermek jelzése, vagy az térképeken az területek jelzései.

 • Alaptérkép: ez egy speciális layer, amelyen minden alapértelmezésben szükséges információ megtalálható.
 • Rávetítés, vagy projekció: minden egyéb layer. Ezen már csak részinformációk találhatók és az alaptérképpel együtt használhatók.

Alaptérképből egyszerre egy lehet aktív, rávetítésből pedig akármennyi, a szerver kapacitásától függően. Az alaptérképnek célszerű globálisnak lennie.
A térképnek egy koordináta rendszere van, de lehet egymásra tenni többféle koordináta rendszerű térképet, a viewer konvertálja át közös koordináta rendszerré.
 

Térkép szolgáltatás, térkép szolgáltató

A térképek elkészítése, a leíró adatok összegyűjtése komplex és költséges feladat. Van néhány elterjedt térkép szolgáltatás, térkép szolgáltató, amelyre az alkalmazások általában épülnek. Ezek a szolgáltatók folyamatosan karbantartják a térképeket és többféle tematikus réteget is képesek ráhelyezni. Többnyire a web-en érhetők el a szolgáltatások. Bizonyos térképek – főként a nyílt forráskódú megoldások – tovább szerkeszthetőek, illetve lokálisan (adatbázisba, vagy fáljba) le is tölthetőek. Ennek előnye, hogy helyi hálózatban sokkal gyorsabb lehet a kiszolgálás.

 • Google Maps: A Google Térkép a Google által fejlesztett ingyenes internetes térképszolgáltatás. Az elérhető térképek és műholdfelvételek az egész Földet lefedik. 2005. október 6-a óta a Google Maps hivatalosan a Google Local név alatt érhető el. 2006. április 25. óta sok más európai ország között Magyarországról is elérhetők utcanévadatok, melyek 2007. május eleje óta kereshetők is
 • Bing Maps: a Microsoft internetes térképszolgáltatása a Bing keresőhöz
 • OpenStreetMap (OSM): egy szabadon felhasználható és szerkeszthető térkép az egész világról. A térképi adatok ingyenesen hozzáférhetőek egyéni és üzleti felhasználásra egyaránt.

A térkép szolgáltatás szükséges tulajdonságaira a későbbiekben még kitérünk az architektúra javaslat ismertetésekor.